Za granicą

Prawa pasażera w przypadku odwołania lotu

Prawa pasażera w przypadku odwołania lotu

Zawsze, gdy dochodzi do odwołania lotu, ma to nieprzyjemne konsekwencje dla naszej podróży. Bardzo ważne jest, aby znać swoje prawa jako pasażera i wiedzieć, co zrobić, gdy lot jest odwołany, aby złagodzić niedogodności, które może spowodować ta sytuacja.

Prawa pasażera w przypadku odwołania lotu i overbookingu

Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej (WE) 261/2004 określa wszystkie prawa, jakie przysługują pasażerom w sytuacjach takich jak odwołanie lotu, czy overbooking rezerwacji. Po pierwsze, kiedy linie lotnicze odwołują lot, są zobowiązane do udzielenia informacji na temat kroków, jakie muszą podjąć pasażerowie, aby otrzymać odszkodowanie. Radzimy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami, ponieważ w ostatnim czasie loty odwoływane są nagminnie, na przykład RyanAir odwołał aż 70 lotów w całym kraju. 

Pasażerowie mają prawo do odszkodowania finansowego za odwołany lot, chyba że:

  • Odwołanie jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami
  • Są oni poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.
  • Pasażerowie są poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu i oferuje się im zmianę planu podróży, która umożliwia im wylot nie później niż dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego nie później niż cztery godziny po planowanym czasie przylotu.

Pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im alternatywny lot, który umożliwi im wylot nie później niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego nie później niż dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Odszkodowanie może mieć formę gotówki, czeku, przelewu lub voucherów podróżnych od samej linii lotniczej, a jego wysokość zależy od odległości lotu oraz od tego, czy w przypadku opóźnienia krótszego niż trzy godziny oferowany jest alternatywny transport. W takim przypadku odszkodowanie zostaje zmniejszone. Odszkodowanie zależy od odległości podróży i miejsca docelowego:

  • W przypadku lotów na odległość do 1.500 km: odszkodowanie w wysokości 250 euro.
  • W przypadku lotów na odległość od 1.500 do 3.500 km: odszkodowanie w wysokości 400 euro.
  • Loty powyżej 3.500 km: odszkodowanie w wysokości 600 euro.W przypadku odwołania lotu konsument ma prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu lub zorganizowania zmiany planu podróży. W przypadku zwrotu kosztów, zwrot musi nastąpić w ciągu siedmiu dni, a jeżeli z powodu oczekiwania podróż nie ma już sensu, należy zwrócić pozostałą część podróży i bilet powrotny. W przypadku zmiany planu podróży należy jak najszybciej dotrzeć do miejsca docelowego, co zazwyczaj oznacza zmianę planu podróży na inny lot, nawet jeśli nie odbywa się on w ramach tej samej linii lotniczej.

    Ponadto linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia pasażerowi pomocy w postaci posiłków i napojów podczas oczekiwania na zmianę trasy. Muszą również zapewnić dwie bezpłatne rozmowy telefoniczne i w razie potrzeby bezpłatne zakwaterowanie.